تاریخ و ساعت کاری مرکز ما را که انتخاب کردن این است

 • پنج شنبه: 16:00 – 20:00
 • جمعه: 16:00 – 20:00
 • شنبه: 10:00 – 14:00

ازمایش به زبان شما دراین تاریخ میشود اگر میخواستن به زبان دیگری انتخاب کنند زبان خود را از می نو

ود 2023
02
ود
شنبه

(Dari) ازمایش به زبان دری

10:00 - 14:00
  07
  ود
  پنج شنبه

  (Dari) ازمایش به زبان دری

  16:00 - 20:00
   08
   ود
   جمعه

   (Dari) ازمایش به زبان دری

   16:00 - 20:00
    09
    ود
    شنبه

    (Dari) ازمایش به زبان دری

    10:00 - 14:00
     14
     ود
     پنج شنبه

     (Dari) ازمایش به زبان دری

     16:00 - 20:00
      15
      ود
      جمعه

      (Dari) ازمایش به زبان دری

      16:00 - 20:00
       21
       ود
       پنج شنبه

       (Dari) ازمایش به زبان دری

       16:00 - 20:00
        22
        ود
        جمعه

        (Dari) ازمایش به زبان دری

        16:00 - 20:00
         28
         ود
         پنج شنبه

         (Dari) ازمایش به زبان دری

         16:00 - 20:00
          29
          ود
          جمعه

          (Dari) ازمایش به زبان دری

          16:00 - 20:00
           حمل 2024
           04
           حمل
           پنج شنبه

           (Dari) ازمایش به زبان دری

           16:00 - 20:00
            05
            حمل
            جمعه

            (Dari) ازمایش به زبان دری

            16:00 - 20:00
             No event found!