تاریخ و ساعت کاری مرکز ما را که انتخاب کردن این است

 • پنج شنبه: 16:00 – 20:00
 • جمعه: 16:00 – 20:00
 • شنبه: 16:00 – 20:00

ازمایش به زبان شما دراین تاریخ میشود اگر میخواستن به زبان دیگری انتخاب کنند زبان خود را از می نو

جوزا 2023
30
جوزا
پنج شنبه

(Dari) ازمایش به زبان دری

16:00 - 20:00
  31
  جوزا
  جمعه

  (Dari) ازمایش به زبان دری

  16:00 - 20:00
   سرتان 2023
   01
   سرتان
   شنبه

   (Dari) ازمایش به زبان دری

   16:00 - 20:00
    06
    سرتان
    پنج شنبه

    (Dari) ازمایش به زبان دری

    16:00 - 20:00
     07
     سرتان
     جمعه

     (Dari) ازمایش به زبان دری

     16:00 - 20:00
      08
      سرتان
      شنبه

      (Dari) ازمایش به زبان دری

      16:00 - 20:00
       13
       سرتان
       پنج شنبه

       (Dari) ازمایش به زبان دری

       16:00 - 20:00
        14
        سرتان
        جمعه

        (Dari) ازمایش به زبان دری

        16:00 - 20:00
         15
         سرتان
         شنبه

         (Dari) ازمایش به زبان دری

         16:00 - 20:00
          20
          سرتان
          پنج شنبه

          (Dari) ازمایش به زبان دری

          16:00 - 20:00
           21
           سرتان
           جمعه

           (Dari) ازمایش به زبان دری

           16:00 - 20:00
            22
            سرتان
            شنبه

            (Dari) ازمایش به زبان دری

            16:00 - 20:00
             No event found!