مرکز پیشگیری و آزمایش برای پناهندگان و مهاجران

آزمایش سریع، ناشناس و بدون هزینه HIV و هپاتیت B و C به زبان مادری شما.

در اینجا می توانید با دادن یک قطره خون از انگشت خود – سریع، مطمئن و رایگان – آزمایش HIV و همچنین هپاتیت B و C را انجام دهید و در مورد مسائل مربوط به تربیت جنسی و بهداشت با ما صحبت کنید. ما اینجا هستیم تا به شما کمک کنیم بدون قضاوت، اعتماد به نفس داشته باشید و درباره سلامت جنسی خود بیشتر بدانید.

: Michail Voda 200, 104 46, Athens :نشانی